Kto płaci abonament właściciel czy najemca?

Na ogół abonament za czynsz, w tym abonament RTV i abonament radiowo-telewizyjny, jest płatny przez właściciela nieruchomości. To oznacza, że to on ponosi koszty abonamentu. Jednak istnieją sytuacje, kiedy najemca może być odpowiedzialny za zapłatę abonamentu. Przykładem takiej sytuacji jest, gdy w umowie najmu nieruchomości zastrzeżono, że to najemca musi ponieść koszty abonamentu. Może się to zdarzyć, gdy umowa najmu określa, że najemca jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty związane z użytkowaniem mieszkania, w tym abonament televisyjny oraz radiowy. Warto jednak zauważyć, że najemca nie może zostać zobowiązany do poniesienia opłat abonamentowych, jeśli w umowie najmu nie ma takiego postanowienia. W takim przypadku obowiązek płacenia abonamentu spoczywa na właścicielu. Krótko mówiąc, zazwyczaj abonament jest płatny przez właściciela, ale czasami najemca może być odpowiedzialny, jeśli jest to zawarte w umowie najmu.
Sitemap