Czy każda umowa najmu musi być zgłoszona do urzędu skarbowego?

Tak, każda umowa najmu musi być zgłoszona do urzędu skarbowego. Głównym celem zgłoszenia umowy najmu jest poinformowanie urzędu o zawarciu umowy i opodatkowaniu przychodów z najmu. Bez zgłoszenia umowy najmu może grozić nam kara finansowa. Przykładem może być sytuacja, gdy wynajmujemy mieszkanie innemu osobie przez jakiś czas. Po zawarciu umowy i wprowadzeniu najemcy do mieszkania, powinniśmy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. W celu zgłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, podając dane najemcy i informacje o wynajmowanym mieszkaniu.
Sitemap