Mariusz Kruk "Są dwa rodzaje piękna piękno a) i piękno b)" 27.10.-30.11.2022

27 października MOLSKI gallery&collection zaprasza na wernisaż wystawy prac Mariusza Kruka pt. „Są dwa rodzaje piękna piękno a) i piękno b)”. Zaprezentowanych zostanie ponad 40 prac powstałych w przeciągu ostatnich pięciu lat, w skład których wchodzą: assambalge, obiekty, rysunki oraz rzeźby. Po raz pierwszy zestawione zostaną ze sobą dzieła pochodzące z czterech wystaw: „Pion” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2017), „Symbioza przeciwieństw” (Galeria MAK, Poznań 2020), „Współbrzmienie zdarzeń” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2020), „/ arI sz kRU” (Galeria Biała, Lublin 2022) oraz prac wykonanych na wystawę w MOLSKI gallery&collection w październiku br.

Każda następująca po sobie wystawa z tego cyklu stanowi zapowiedź kolejnej, będącej kontynuacją rozważań nad problemem wieńczącym poprzednią. Tytułowy „Pion” z pozoru – jak mówi sam artysta – wynika z faktu, iż prezentowane przedmioty były pionowe; to jednocześnie zostaje tutaj wyznaczony główny temat łączący wystawy, czyli relacje pomiędzy obiektami, faktami, ideami wzajemnie się wykluczającymi. Dobrem a złem, czarnym a białym, czy pięknym a brzydkim. W celu możliwie prześmiewczego uwypuklenia paradoksu, wynikającego z subiektywności recepcji, Kruk używa przedmiotów nieartystycznych. Artysta po raz kolejny pokazuje, że najważniejsza jest forma z góry określająca znaczenie i wagę przedmiotu. Zwraca uwagę na chwiejność wartości owego przedmiotu i jego hierarchizację uzależnioną od potrzeb i wymagań obserwującego. Tworzenie bytów z rzeczy materialnych, wręcz manifestujących swoją rzeczywistość, przybliża go do poznania odpowiedzi na pytanie: czym jest materia? Jak się tworzy? Rzeczy czy przedmioty banalne – pokazuję jako „niezwyczajne”, jako równie „niezwykle” jak te, które uważamy za istotne dla nas. Zwracam uwagę na istnienie tych form i zastanawiam się gdzie jest między nimi porozumienie, które z nich tworzy całość[1].

Wystawa „Są dwa rodzaje piękna piękno a) i piękno b)” ukazuje jak daleką drogę musi przejść odbiorca, aby wyzbyć się ograniczeń w kontakcie z przedmiotem a następnie dostrzec piękno w rzeczach prostych i pozornie nic nieznaczących. Zrozumienie, że ta sama materia tworzy każdą kompozycję, zarówno tę klasycznie piękną oraz tę teoretycznie niemającą prawa taką być, jest pierwszym etapem ku totalnej obiektywizacji. Wyrwanie się z dyskursu generalizacji prowadzącego do podtrzymania wszechobecnego marazmu jest jedynym gwarantem powrotu do wolności procesu recepcji. Interpretacji otaczającej nas rzeczywistości z każdej możliwej perspektywy. Wnikając w zastaną warstwę przedmiotu, sytuacji czy relacji. Istniejąca w bycie oraz wokół niego energia balansuje pomiędzy tym, co dobre a co złe, czasami pozwalając zapomnieć o istnieniu obydwu. Aestestyzm prac Mariusza Kruka dekonstruuje powszechnie znane normy otwierając przed widzem mnogość możliwych znaczeń, interpretacji i perspektyw.

Wernisaż: 27.10.2022 godz. 19:00 

Wystawa: 27.10-30.11.2022

Zobacz prace Mariusza Kruka


[1] Mariusz Kruk w rozmowie z Bogną Błażejczyk przed wystawą Współbrzmienie zdarzeń 20.05 – 28.06. 2020 w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

Molski_Kruk_do_sieci